Over de organisatie

Stichting Forsa Amsterdam is opgericht in 1995 als Welzijnsorganisatie. Sinds 2012 is de stichting WTZI toegelaten om zorg te leveren. Inmiddels is de organisatie ook een forensische zorg instelling met landelijke dekking.

De organisatie is ISO 9001:2015 gecertificeerd voor dagbesteding, hulp bij huishouden, wijkverpleging, ambulante ondersteuning en forensische zorg. De zorg wordt verleend in Amsterdam en omstreken.

Wij onderscheiden ons van andere zorgorganisaties door kleinschalig de zorg rondom de cliënt op te bouwen.

Onze stichting stelt een holistische aanpak van zorg centraal op alle leefgebieden, waarbij de zorgprofessionals rekening houden met de socio-culturele en religieuze achtergrond van de cliënten.

Heeft u direct hulp nodig? CONTACTEER ONS

Onze Missie

In de missie van Stichting Forsa Amsterdam staat de holistische, persoonlijke en culturele benadering van de cliënt centraal.

Professioneel en persoonlijk”.

De mens staat centraal; waarbij wij streven naar een optimale samenwerking met relaties van cliënten, zorgprofessionals alsook andere partijen/ketenpartners opdat de sociaal, cultureel, ethische en maatschappelijke factoren niet worden ontzien.

Onze Visie

De zorg wordt verleend vanuit een sociale, maatschappelijke, holistisch en zakelijk perspectief. Respect voor elkaar ongeacht kleur, ras, geaardheid als religie, met als doel elkaar te accepteren, kortom accepteer de mens zoals zij is.

Het uiteindelijke doel is het verbeteren van kwaliteit van leven voor de client en zijn directe omgeving, om daarmee de sociale cohesie in de samenleving te bevorderen.

Uw Privacy

Bij Stichting Forsa Amsterdam  staat uw privacy hoog in het vaandel. Daarom hebben wij een privacy reglement die wij hanteren, lees hier hoe wij uw privacy waarborgen.

Privacy Reglement

Klachtenreglement

U heeft een klacht?

Stichting Forsa is aangesloten bij SPOT. Hier worden klachten behandeld door een onafhankelijke functionaris. Hieronder kunt u lezen hoe u uw klacht kenbaar maakt.

Klachten ProcedureInformatiefolder: Indienen van een klacht