Over de organisatie

Stichting Forsa Amsterdam is opgericht in 1995 als Welzijnsorganisatie en is sinds december 2012 WTZI toegelaten om zorg te leveren. De zorg wordt verleend in Amsterdam en omstreken. Wij onderscheiden ons van andere thuiszorgorganisaties door kleinschalig met een professionele family coach zorg rondom de cliënt op te bouwen.

Bij voorkeur doen wij dat in samenwerking met familie en mantelzorgers, op deze manier blijft de zorg overzichtelijk voor alle betrokkenen en krijgt de cliënt optimaal de kans om zijn eigen weg te vinden in de nieuwe situatie

Onze stichting stelt interculturele aanpak van zorg centraal waarbij de zorgverleners rekening houden met de socio-culturele en religieuze achtergrond van de cliënten.[1] Ze biedt cultuur gepaste zorg aan en houdt rekening met de verschillende gewoonten en gebruiken van de cliënten.

Heeft u direct hulp nodig? CONTACTEER ONS

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij kunnen u van dienst zijn met gemotiveerde, gekwalificeerde en betrouwbare zorgverleners. In opleidingstermen kunt u hierbij denken aan Maatschappelijk werkers, Verzorgende IG, Verpleegkundigen en SPW-ers en Helpende.

Naast het verrichten van de benodigde of voorgeschreven handelingen blijft de persoonlijke aandacht voor de cliënt centraal staan. Stichting Forsa Amsterdam streeft naar optimale verzorging in uw eigen vertrouwde omgeving.

Lees meer over onze dienstverlening

Onze Visie

De cliënt staat centraal bij Stichting Forsa Amsterdam. De zorg wordt verleend vanuit een sociale en maatschappelijke en zakelijk perspectief. Dit betekent dat de hulpvrager verpleegd en verzorgd wordt als totaal mens.
Familie, vrienden en relaties spelen een belangrijke rol en worden volledig betrokken in het zorgproces en binnen de afgegeven indicatie.

  • Sociaal, cultureel, ethische en maatschappelijke factoren mogen niet worden ontzien.
  • In- en externe omgevingsfactoren zijn medebepalend voor de zorg benadering.
  • Respect voor elkaar ongeacht kleur, ras, geaardheid als religie, met als doel elkaar te accepteren, kortom accepteer de mens zoals zij is.
  • Het uiteindelijke doel is het verbeteren van kwaliteit van leven door het welzijn en bevindingen van de cliënt te bevorderen.
  • Het verlenen van zorg vanuit de organisatie moet niet alleen uit financiële aspecten komen maar ook uit het hart.

Onze Missie

In de missie van Stichting Forsa Amsterdam staat de persoonlijke benadering van de cliënt in zijn oorspronkelijke cultuur centraal. Ze luidt: “Bij ons is professioneel ook persoonlijk”.

Dit houdt in dat de mens centraal staat; Zowel cliënten, relaties van cliënten, medewerkers alsook andere partijen waarmee wordt samengewerkt. Binnen de bedrijfsfilosofie staat respect centraal, ongeacht kleur, ras, culturele achtergrond, of geaardheid met als doel elkaar te accepteren zoals we zijn. Derhalve wordt gestreefd naar een optimale samenwerking met andere zorgaanbieders met dezelfde filosofie.

Daarbij wordt nauwlettend aandacht besteed aan de steeds veranderende omgeving.

Ook de levenskwaliteit van hulpvrager (vaak in hun laatste levensfase) te optimaliseren in samenhang met de specifieke omstandigheden.

Een woord van de Organisatie

Stichting Forsa Amsterdam kent geen wachtlijsten. Het is belangrijk dat de zorgverlener uw taal spreekt, dat al uw wensen en dat van uw familie gerespecteerd worden. Wij garanderen u, wanneer uw vaste zorgverlener niet kan komen, wegens welke omstandigheden dan ook, dat u altijd bent verzekerd van continuering van de zorg.

Kortom: De mens staat centraal bij Stichting Forsa Amsterdam!!

Hieronder een overzicht van onze diensten

Wist u dat Stichting Forsa Amsterdam zich ook gespecialiseerd heeft in verschillende doelgroepen vooral de multiculturele gemeenschap vanwege de achtergrond van de oprichters?

Begeleiding

BEGELEIDING AANVRAGEN

Dagbesteding

DAGBESTEDING AANVRAGEN

Verpleging

DAGBESTEDING SOMATIEK AANVRAGEN

Uw Privacy

Bij Stichting Forsa Amsterdam  staat uw privacy hoog in het vaandel. Daarom hebben wij een privacy reglement die wij hanteren, lees hier hoe wij uw privacy waarborgen.

Privacy Reglement

Klachtenreglement

U heeft een klacht?

Stichting Forsa is aangesloten bij SPOT. Hier worden klachten behandeld door een onafhankelijke functionaris. Hieronder kunt u lezen hoe u uw klacht kenbaar maakt.

Klachten ProcedureInformatiefolder: Indienen van een klacht