Stichting Forsa Amsterdam: ''Niemand vraagt om oud te worden, je wordt gewoon oud.``
 • Wijkverpleging
 • Dagbesteding
 • Ambulante Ondersteuning
 • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • Hulp bij huishouden

Zorg Aanvragen?

Stichting Forsa Amsterdam garandeert u optimale verzorging in uw eigen vertrouwde omgeving. Heeft u begeleiding nodig? Laat uw gegevens achter dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Stichting Forsa verleent hulp aan zorgvragers

  Zorgvragers hebben ondersteuning nodig, om zo lang als mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en graag in hun vertrouwde omgeving begeleiding nodig hebben bij de dagelijkse bezigheden.

  De organisatie richt zich op ”zorgvragers” die in hun laatste levensfase thuis willen zijn, omringd door hun dierbaren en personen die na ontslag uit het ziekenhuis, in hun eigen omgeving willen revalideren.

  Daarnaast levert Stichting Forsa Amsterdam zorg aan personen, die kampen met een lichamelijke beperking (gehandicapten zorg) of terminale zorg nodig hebben (24 uur zorg, intensieve interne verpleging.

  Wat kan Stichting Forsa Amsterdam mij garanderen?

  • Zorg op maat
  • Persoonlijk aanpak
  • Ervaren en betrouwbare zorgverleners
  • Deskundige zorgverleners
  • Optimale inzet van de zorgverleners
  • Optimale bereikbaarheid
  • Een vaste aanspreekpunt
  • Korte communicatielijnen
  • Zorgaanvraag wordt binnen 24 ingezet
  • Zorgverleners bij u in de buurt

  Hoe betaalt u de zorg?

  Om voor deze zorg in aanmerking te komen dient u bij de Centra voor indicatiestelling een verzoek in te dienen. WLZ, ZVW en WMO gefinancierde zorg. Met een persoonsgebonden budget (PGB), koopt u zelf de zorg bij ons in. Ook kunt u aanvullende zorg bij Stichting Forsa Amsterdam inkopen,dit heet particuliere zorg.

  Langdurige Zorg

  Heeft u langdurige zorg nodig en u voldoet aan alle voorwaarden dan kunt u of kunnen wij namens u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op de indicatie.

  De zorg die u via deze indicatie ontvangt, valt onder de wet langdurige zorg (WLZ) Voor meer informatie kijk op de website van het CIZ. U kunt de geïndiceerde zorg ontvangen via zorg in natura of met een persoonsgebonden budget (PGB)

  Particuliere Zorg

  Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt, is dat uiteraard ook mogelijk. Wij leveren u graag maatwerk. Wanneer u zorg wilt inkopen naast de geïndiceerde uren kunt u bij ons terecht.

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  Meer over het beheer van het PGB vindt u op de volgende link, van de site van de overheid over hervorming langdurige zorg. Op de site van de sociale verzekeringsbank (SVB) vindt u ook belangrijke informatie over het PGB.

  Als u besluit om gebruik te maken van het PGB dan raden wij u aan om lid te worden van Per Saldo, hierbij de link naar hun website en informatie over het PGB.

  ZVW indicatie en financiering

  Met een indicatie van de zorgverzekeringswet (ZVW) kunt u persoonlijke verzorging en/of verpleging ontvangen die vergoed wordt door de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. U bent hier geen eigen bijdrage voor verschuldigd omdat persoonlijke verzorging en verpleging opgenomen zijn in het basispakket waar u maandelijks een premie voor betaalt.

  Onze wijkverpleegkundige verzorgt de indicatie in opdracht van de zorgverzekeraar. Samen met de wijkverpleegkundige wordt gekeken of u hiervoor in aanmerking komt. Met deze indicatie kunt gebruik maken van de geïndiceerde zorg via zorg in natura (ZIN) of het persoonsgebonden budget (PGB) bij Stichting Forsa. Kiest u voor Zorg in Natura dan betekent dit dat Stichting Forsa de zorg rechtstreeks bij u levert. Bij een PGB kunt u zelf kiezen waar u de zorg inkoopt.

  WMO indicatie/beschikking en financiering

  De begeleiding individueel, de begeleiding groep en de huishoudelijke verzorging vallen sinds 2015 onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woont. Bij uw gemeente kunt een indicatie/beschikking aanvragen.

  Wij kunnen u hierbij adviseren. Vanaf 2015 spreken we niet meer van losse zorg en diensten maar van een arrangement. In feite is een arrangement een aanbod van zorg en diensten die worden verricht vanuit de 7 resultaatgebieden waaruit de gemeente een arrangement en beschikking samenstelt.

  De gemeente bepaalt het tarief waarvoor het arrangement uitgevoerd moet worden. Zij doen dit op basis van vaste gegevens en de behaalde resultaten. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor WMO zorg en diensten. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Wilt u meer weten? Bel gratis naar het CAK, (0800) 19 22. Of kijk op de website van het CAK.

  Als u kiest voor zorg en diensten via de gemeente (WMO) dan leveren wij deze zorg alleen als u een Persoonsgebonden budget (PGB) heeft gekregen van de gemeente. U koopt dan met uw PGB zelf de zorg en/of diensten bij ons in. Voor onze tarieven kunt u het beste contact met ons opnemen.

  https://www.svb.nl/int/nl/index.jsp